Schaatser (15) eist staken dopingzaak

Discussie in 'Lange baan' gestart door allard, 16 mei 2009.

Topicstatus:
Niet open voor verdere reacties.
 1. allard

  allard Active Member

  Ze zullen wel denken: "De aanval is de beste verdediging."

  Ik vind het wel vreemd dat ze zeggen dat minderjarige sporters niet op dezelfde manier behandeld mogen worden als volwassenen. Natuurlijk is het zo dat misschien de ouders er ook een hand in hebben, of ze de gevolgen niet goed overzien, maar om zoals hier te eisen dat de zaak wordt stopgezet.... :?
 2. Speed

  Speed New Member


  De regels van een sportbond zijn in principe gelijk van toepassing op minderjarige en meerderjarige leden. Vanwege praktische implicaties bij het maken van onderscheid is het niet raadzaam om wat dat betreft ongelijkheid te creëren tussen sporters. De enige uitzondering vloeit voort uit de wet (Wet Bescherming Persoonsgegevens) die stelt dat met betrekking tot minderjarigen onder de 16 jaar extra eisen nodig zijn. Deze eisen gelden ten aanzien van de verwerking van de gegevens die in het kader van de uitvoering van dopingcontroles verzameld zijn. Onder persoonsgegevens vallen in ieder geval de contact- en verblijfsgegevens van de sporter en de controleresultaten. Vereist is dat de ouder(s)/voogd van de minderjarige sporter impliciete of expliciete toestemming verlenen voor de verwerking van die gegevens. Dit kan door het daartoe bestemde machtigingsformulier in te vullen en te ondertekenen.
  In de maatschappij bestaan naast het verschil in leeftijd (met als grens 18 jaar) tussen meerderjarigen en minderjarigen ook verschillen in rechten en plichten.

  Soms gelden voor minderjarigen extra verplichtingen. Ook in de sport zijn deze verschillen van belang. Er zijn grote getale minderjarigen die sport beoefenen in club- en/of verenigingsverband. De vraag is welke betekenis minderjarigheid heeft met betrekking tot doping? Komen hierbij extra rechten en plichten kijken in de relatie tussen minderjarigen en de strijd tegen doping?

  Minderjarige als lid:
  De Nederlandse sportbonden kennen in de regel de vereniging als organisatievorm. Verenigingen hebben leden die natuurlijk minderjarig kunnen zijn. Verder kunnen verenigingen eigen verplichtingen opstellen en opnemen in de regelgeving (statuten, reglementen). Daarin kunnen zij afwijken van het civiele recht. Volgens dat civiele recht zijn minderjarigen in beginsel handelingsonbekwaam. Binnen de vereniging worden zij beschouwd als volwaardige leden met dezelfde rechten als meerderjarigen. Zo hebben zij bijvoorbeeld wel stemrecht binnen een vereniging.

  Binnen het verenigingsrecht (het interne recht van een vereniging) geldt niet de civielrechtelijke regel dat ouders voor elke handeling van hun minderjarig kind aansprakelijk zijn. Op dit gebied is afwijking door het verenigingsrecht van het civiele recht ook noodzakelijk voor de sport. Slechts op deze wijze is regelhandhaving mogelijk. Sancties wegens spelovertredingen worden immers aan de betreffende in overtreding zijnde sporter opgelegd (minderjarig of niet).

  De Nederlandse sportbonden behandelen minderjarige sporters dus gelijk aan meerderjarige sporters. Ten aanzien van doping worden voor hen dezelfde regels toegepast. Of de in de dopingregelgeving opgenomen sancties, indien opgelegd bij een minderjarige, ook voor de burgerlijke rechter stand zullen houden is niet bekend. Hieromtrent is op dit moment nog geen jurisprudentie ontwikkeld.

  Informatieplicht:
  Er is wel jurisprudentie geformuleerd op het gebied van de informatievoorziening door de sportbonden aan hun leden. Sportorganisaties dienen tijdig nieuwe regelgeving aan te kondigen en de leden de kans te geven op de ontstane situatie in te spelen.

  Met betrekking tot de positie van minderjarigen wil dit zeggen dat de sportbond de ouders bij het aangaan van het lidmaatschap van hun minderjarige kind dient te informeren over de verplichtingen van het minderjarige kind/lid. Dit betekent dat de minderjarige en zijn ouders ook op het gebied van dopingregelgeving en dopingcontroles wordt geïnformeerd. Dit dient ook te geschieden indien een sportbond een statuten- en/of reglementenwijziging doorvoert of een besluit neemt ten aanzien van een dopingverbod of de uitvoering van dopingcontroles. In dat geval dient de sportbond deze wijziging in de verplichtingen voor de leden aan te kondigen en hen enige tijd te geven hierop te anticiperen.

  De ouders/verzorgers hebben altijd de mogelijkheid tot opzegging (van het lidmaatschap) binnen een maand nadat henzelf of hun minderjarige kind/lid een verzwaring van het lidmaatschapsverplichtingen in het vooruitzicht is gesteld.

  Dopingcontrole:
  Met betrekking tot de dopingcontrole is het van belang op te merken dat de minderjarige altijd zelf de aanwijzing ter dopingcontrole en het dopingcontroleformulier ondertekent. Zoals hierboven aangegeven is de minderjarige zelf lid en kan hij zelf de daarbij behorende rechten uitoefenen. Het is wel zeer raadzaam altijd een ouder of begeleider ook aanwezig te laten zijn en te laten tekenen! Dit in verband met wilsgebreken en eventuele aansprakelijkheid in mogelijke civiele procedures naar aanleiding van sancties opgelegd wegens overtreding van het dopingverbod door de minderjarige.

  Conclusie:
  De minderjarige sporters zal zich net als de meerderjarige sporters moeten houden aan het dopingverbod. Voorts zal hij zich moeten onderwerpen aan de, in het kader van het toezicht op de naleving van het dopingverbod, uit te voeren dopingcontroles. De uit het civiele recht voortvloeiende handelingsonbekwaamheid van minderjarigen in combinatie met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt, maakt dat voor de verwerking van de gegevens van de minderjarige de toestemming van de ouder(s)/voogd is vereist.


  bron: www.dopingautoriteit.nl
 3. allard

  allard Active Member

  Oftewel: als pappie zoonlief doping voert, en geen toestemming geeft voor de controle, mag zoonlief niet gecontrolleerd worden, en kan hij zonder consequenties doorgaan met de dopingpraktijken?

  Lijkt me toch niet de bedoeling van dopingregels. Op deze manier creëer je wel een zeer eenvoudige uitweg voor minderjarigen die doping willen gebruiken. Ze zouden wat mij betreft vóór NK's alle ouders verplicht toestemming moeten laten geven voor dopingcontrole. Als dat niet gebeurt, krijgt de schaatser gewoon geen startrecht voor het NK. Zo dwing je de toestemming wel af, en weer je de dopinggebruikers uit de grote toernooien.
 4. Regenboog

  Regenboog Member

  Dat lijkt me de enige juiste oplossing.

  Verder vind ik het de wereld op de kop. Het doping gebruik is blijkbaar al vastgesteld. Dus heeft paps zoonlief doping gegeven en vervolgens gaat paps een schadevergoeding eisen.
  Ik geloof dat ik dat niet meer helemaal begrijp.
 5. pureskater

  pureskater New Member

  mijn mening is gewoon top 3 op junioren nk's controleren... ten eerste leren ze er iets van wat later van toepassing is en het geeft gewoon een eerlijke sport.
 6. MartijnBlaas

  MartijnBlaas Member

  nee gewoon alles controleren maar alleen op wedstrijden als nk of hoger
 7. Lammert

  Lammert Member

  Maar je moet wel weten dat het niet niks is, natuurlijk. Als je privacy geschonden wordt. Nou, nou, poe, poe, hee, hee. Het zal je maar gebeuren, zeg, zo maar je zuurverdiende, hoogsteigen privacy weg, foetsie, afgenomen, ingepikt, aangerand, uitgepakt. Ik zou niet graag in de schoenen staan van zo'n privacy geschondene, hoor. Wat heet! Een schadeclaim zou ik indienen, een dan een veul hogere. Tienduizend euro... Lamenielachezeg! Wat is nou tienduizend euro? Is die godgruwelijk belangrijke privacy niet meer waard dan een tweedehands Opel Astraatje met 60.000 kilometer op de teller? Een ton zou ik eisen. Minimaal. Of waarom eigenlijk niet een kwart miljoen?
 8. Speed

  Speed New Member


  hahaha!
  Het lijkt me ook zeer onwaarschijnlijk als ze het kortgeding winnen,
  volgens mij is er plenty jurisprudentie v.w.b. de privacy.
  Hoe kan hij deze zaak winnen als gearriveerde topsporters op eerste kerstdag ook worden gecontroleerd?
  De rechter zal het maatschappelijke belang van doping in de sport niet kunnen ontkennen, de lerende en preventieve werking om bij jeugd op doping te controleren zal ook benoemd worden, hier hefet hij geen schijn van kans.
  Gezien de resultaten die hij in het verleden heeft behaald en zijn deelname aan wedstrijden op nationale en internationale podia zal hij wel vaker gecontroleerd kunnen zijn. Mogelijk is er een procedure fout gemaakt waardoor ze kansen ruiken.
 9. KlaasJan

  KlaasJan New Member

  Nagelaten over of de privacy nu wel of niet geschonden is, het hele dopingbeleid zou op zijn kop moeten. Ik vind het überhaupt onethisch om jonge kinderen als mogelijk verdachte van dopinggebruik te zien (dit is wat er aan de hand is wanneer je wordt getest.) Omdat de belangen niet erg groot zijn en dat kinderen uit zichzelf zeer waarschijnlijk geen wonderdokter opzoeken vind ik dat je kinderen van onder de 16 lekker met rust moet laten. Ook op NK's!

  Dan het volgende:http://dopingautoriteit.nl/nieuws/anp/3467. Kwestie Tom Boonen, om dat er ook maar eens bij te halen. Deze jongen werd getest in een out-of-competition dopingtest. Op dat moment is cocaine GEEN doping, waarom komt dan uit zijn test tevoorschijn dat hij cocaine heeft gebruikt? Niemand hoort en mag dat weten! Dat is pas schending van privacy, straks gaan ze nog bekend maken welke sporters viagra gebruiken.

  Punt 3. ik citeer de dopingautoriteit:

  Wanneer komt een stof of methode op de dopinglijst?
  Een stof of methode kan op de dopinglijst worden geplaatst indien deze aan minimaal twee van de volgende drie criteria voldoet:
  1. (mogelijk) prestatiebevorderend;
  2. (mogelijk) schadelijk voor de gezondheid;
  3. in strijd met de ‘Spirit of Sport’.
  Met ‘Spirit of Sport’ worden de normen en waarden van de sport bedoeld, zoals Fair Play.


  Punt 2 en 3 horen niet thuis op deze lijst, zo is het namelijk voor bobo's mogelijk om alles tot doping te gaan bestempelen. Stel dat ik de concurrent van Boonen ben, zou ik er dan problemen mee hebben dat hij cocaïne gebruikt? Laat hem lekker, ik als concurrent wordt er slechts mee bevoordeeld.
  De WADA is ervoor om eerlijke sport te waarborgen, niet om onnodige restricties aan sporters op te leggen. Laat sponsoren van sporters maar in het contract zetten dat ze geen drugs mogen gebruiken. De WADA alle andere dopinginstanties hebben daar niets mee te maken.
 10. RamonB

  RamonB New Member

  Ik vind dat als men zo jong is zeker ook gestraft moet worden want anders is het wel oneerlijk voor mensen die niet gebruiken. Wel moeten de doping verzorgers zwaar gestraft worden.

  Ik vind sowieso als je bewust gebruikt je een zware straf moet krijgen.
 11. allard

  allard Active Member

  Hier ben ik het totaal niet mee eens. Op jonge leeftijd kan je de wedstrijden en dergelijke zien als de opleiding van een topsporter. Daarbij is het de bedoeling om ze de dingen te leren die nodig zijn in een eventueel leven als topsporter. Techniek, wedstrijdvoorbereiding en dergelijke horen daarbij, maar ook een eerlijke sport. Doping moet dus bij de jeugd ook net zoals bij volwassenen bestreden worden.

  Vergelijking voor de duidelijkheid: Jij vind dus dat kinderen op de middelbare school zonder gevolgen mogen frauderen. Dat ze daarna op de vervolgopleiding daar genadeloos voor worden gestraft is heel iets anders. Maar op de middelbare school zijn het nog maar kinderen.....

  Daarnaast zijn ook bij de jeugd soms de belangen wel zeer groot. Denk aan plekken in Jong Oranje, grote toernooien en dergelijke. Het is welliswaar geen miljoenenspel zoals bij de volwassenen, maar voor de sporter zelf telt het sportief allemaal net zo zwaar.

  Enige punt is misschien in welke mate het kind zelf verantwoordelijk kan worden gehouden voor dopinggebruik, en welke rol de ouders daar in hebben.
 12. ijsmonster

  ijsmonster Member

  Je verplicht jezelf (volgens art.17) tot het verlenen van medewerking aan een dopingcontrole (en daarmee verleen je als deelnemer aan een wedstrijd impliciet je toestemming voor gebruik van je gegevens binnen de gestelde kaders). Ook als minderjarige sporter; zelfs als volwassen begeleider. Zowel sporter als begeleider worden geacht de inhoud van het dopingreglement te kennen.

  http://www.knsb.nl/content/algemeen/downloads/Dopingreglement.pdf

  Wanneer je op een dergelijk niveau schaatst of sport riskeer je dopingcontroles, en m.i. terecht. Doping hoort in de sport niet thuis, of het nu om topsporters, amateurs of begeleiders gaat. Sport zou een eerlijke krachtmeting moeten zijn en als je niet tegen je verlies kunt moet je je niet met sport bemoeien, of zou je jezelf misschien kunnen bekwamen hoe je met verlies om kunt leren gaan.

  Afgezien daarvan vermoed ik dat iedereen al direct wist om wie het ging op het moment dat de KNSB bekend maakte dat zij een "15 jarige junior geschorst" heeft (of iets van die strekking). Op het moment dat de zoon van de heer E.L. uit Arnhem is geschorst op een junioren NK schaatsen, hebben de meesten hier echt niet meer gegevens nodig.
 13. Speed

  Speed New Member


  Hoe naïef... Kinderen op die leeftijd (C1's en C2's) bedrijven topsport, denk je echt dat je met 2x per week trainen even een 39'er of een 1.58 rijdt? Bij deze leeftijd wordt hard en gericht getraind en meestal worden ook voedingssupplementen gebruikt. Wie zegt dat deze niet vervuild zijn of bewust effectievere (dopinggerelateerde) middelen gekozen worden... Dit op advies van trainers, begeleiding en natuurlijk ook door ouders (met alle liefde van moeders).
  Wel denk ik dat op dit niveau de gemiddelde clubtrainer te kort schiet in kennis en kunde... bijv. Weet een trainer dat een blikje Red Bull als doping beschouwd wordt?
 14. Lisan

  Lisan Well-Known Member Medewerker

  sinds wanneer is dit doping als ik vragen mag?
 15. Speed

  Speed New Member

  In Red Bull zit een verhoogde concentratie aan cafeïne, dit kan bij bloedcontrole leiden tot een positieve test.
  Cafeïne staat niet meer op de dopinglijst sinds 2004, maar een verhoogde concentratie in het bloed kan resulteren in een positieve test.
 16. Lisan

  Lisan Well-Known Member Medewerker

  Dus dan is het geen 'echte' doping?
 17. lindavdsalm

  lindavdsalm Active Member

  Sinds wanneer kan een verhoogde concentratie van cafeïne een positieve test opleveren? Een positieve test is een te hoge concentratie van een bepaalde stof wat op de dopinglijst staat.....toch?
 18. Gerrit

  Gerrit New Member

  SCHAATSER (15) SLEEPT NU KNSB EN DOPINGAUTHORITEIT VOOR DE RECHTER

  De minderjarige schaatser, die in Maart dit jaar onder verdenking werd gesteld door de KNSB, een overtreding van het dopingreglement te hebben begaan; sommeert nu de KNSB en de Stichting Anti-Doping Authoriteit Nederland, onmiddelijke stopzetting tuchtprocedure, rehabilitatie, rectificatie en een voorschot op een schadevergoeding van 10.000 euro, vooruitlopende en op straffe van een kort geding aangezegd 27 mei a.s Rotterdam.
  Of er al een overtreding van het KNSB dopingreglement heeft plaatsgevonden valt nog te bezien, is tot op de dag van vandaag betwist, en nog niet onomstotelijk komen vast te staan.
  Bij de schaatstiener (nog steeds voorlopig geschorst), zijn voorafgaande aan, tijdens en na de dopingcontrole de diverse privacywetgeving ook nog eens veelvuldig overtreden; sterker nog begrepen dat door de KNSB en SADAN deze letterlijk en figuurlijk aan de laars zijn gelapt.
  ‘Dit is de gekte van de dopingjacht’, zo noemde de advocaat Cor Hellingman van de schaatser in de volkskrant het eerder deze week. Deze stelt dat minderjarige tieners niet op dezelfde manier ‘mogen’ worden behandeld als volwassen sporters en dat wetgevers (Nat./Int.) als ook regelgeving aangaande daar volstrekt duidelijk over is.
 19. ice-man

  ice-man New Member

  even los van fouten mbt privacy, blijft bij de vraag of er nu wel of niet iets is gevonden bij deze jongen ja de nee!
  Als dit zo is dan is dat zeer ernstig, vroeg of laat was zijn naam ed toch wel boven gekomen.
  Het schaats wereld is dat betreft gewoon erg klein en ons kent ons en zo zijn er vaak al snel dingen bekent.
 20. KlaasJan

  KlaasJan New Member

  Dit is natuurlijk een mooi voorbeeld van een drogrede/vergelijking. Als een kind op school fraudeert weet hij zelf donders goed dat hij verkeerd bezig is. Sporters onder de 16 weten alleen van tv dat doping bestaat. Ik vind het daarom ook ridicuul dat kinderen onder de 16 als mogelijk verdachte worden beschouwd van het gebruik van doping. Je zult deze kinderen dan ook nog niet moeten controleren. Als er in het huidige tiener geval inderdaad sprake is van een positiefe test dan vind ik dat de ouders van dit kind vervolgd moeten worden en het kind met de kinderbescherming in aanraking moet komen.

  Mensen die kans maken op JO zijn minimaal 16 jaar, meestal al 17. Vanaf 16 heb ik geen problemen meer met controles, pubers worden immers vanaf 16 adolescent genoemd. En doorgaans is het toch zo dat 16-jarige mensen een stukje meer eigen verantwoordelijkheid kennen.

  Hoe naïef!!! Je kraamt gezever uit, mijn zoontje van 13 bedrijft ook topsport, hij voetbalt op nationaal topniveau. Mijn dochtertje van 11 bedrijft ook topsport, zij zwemt op nationaal topniveau. Mijn andere zoontje van 9 bedrijft ook topsport, hij zwemt op nationaal topniveau. Mensen waar ligt de grens! Als hij volgens u allen niet bij 15 ligt, ligt hij dan bij 13? bij 11? bij 9?

  En verder, Red Bull is geen doping. Van reacties als de uwe krijg ik echt kriebels:
Topicstatus:
Niet open voor verdere reacties.

Deel Deze Pagina